Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Esleipenak

Babes ofizialeko etxebizitza berriak erosteko esleitzeko prozedurak

Erosketa araubideko babes ofizialeko etxebizitza berrien esleipenari buruzko informazioa

Etxebizitzaren arloan eskumena duten EAEko administrazio publiko guztiek, hau da, Eusko Jaurlaritzak, lurralde historikoek eta udalerriek, eskura dituzten baliabide guztiak bideratu behar dituzte alokairu-politiketara (birgaitzera bideratutakoak izan ezik), hau guztia, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 7.4 artikuluan eta azken xedapenetako laugarrenean ezarritakoaren arabera.

Beraz, babes publikoko etxebizitzak sektore pribatuak baino ez ditu sustatuko erosketa-erregimenean.

Erosketako babes ofizialeko etxebizitzen (BOE) esleipen prozedurak

Erosketa-araubideko BOEak esleitzeko prozeduretan parte hartzeko, gutxienez urtebete egon beharko da erroldatuta EAEn.

  • Eskatzaileen kopurua etxebizitzena baino handiagoa bada, esleipena notario aurreko zozketa publiko bidez egingo da.

    Zozketa egin ondoren, itxaron-zerrenda bat egingo da, eta bertan parte hartuko dute etxebizitzarik lortu ez dutenek.

  • Etxebizitzen kopurua eskatzaileena baino handiagoa denean, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak Notarioaren aurrean aginduko ditu etxebizitza-eskaerak, bizikidetza-unitateko kide kopuruaren arabera eta, kide kopuru bera izanez gero, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko erosketa-araubideko inskripzioaren antzinatasunaren arabera. Etxebizitzak esleitzen joango dira, goiko solairuetakoetatik hasita.

    Ez da sustapenaren itxaron-zerrendarik egingo, eta etxebizitzak hutsik geratzen badira, indarreko araudian aurreikusitako betekizunak betetzen dituzten interesdunen artean esleitu ahal izango dira.

Etxebizitzaren arloan eskumena duten EAEko administrazio publiko guztiek, hau da, Eusko Jaurlaritzak, lurralde historikoek eta udalerriek, eskura dituzten baliabide guztiak bideratu behar dituzte alokairu-politiketara (birgaitzera bideratutakoak izan ezik), hau guztia, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 7.4 artikuluan eta azken xedapenetako laugarrenean ezarritakoaren arabera.

Beraz, babes publikoko etxebizitzak sektore pribatuak baino ez ditu sustatuko erosketa-erregimenean.

Atal honetan Eusko Jaurlaritzak sustatutako etxebizitzen berri emango da.