Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua

Indarrean dagoen araudia

 1. Etxebizitzen arloan autonomia erkidegoan aplikatu behar diren arauei buruzko xehetasun gehiago nahi baduzu, arau garrantzitsuenen sorta bat prestatu dugu.

Eremuko araudia

DSV Dekretua

Etxebizitzaren birgaitzea

Jarduera eta Finantza-Laguntzak

 • 317/2002 DEKRETUA, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa. (EHAA 249zk, 2002ko abenduak 31)
 • Hutsen zuzenketa, ondoko dekretuarena: «317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa». (EHAA 69zk, 2003ko Apirilak 7)
 • 210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa. (EHAA 12zk, 2020ko urtarrila 20)
 • AGINDUA, 2021eko uztailaren 21ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 180zk, 2021eko irailaren 9a)
 • AGINDUA, 2022ko ekainaren 21ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez, eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzea xede duen birgaitzeetarako laguntza-programen oinarriak zehaztu eta deialdi publikoa arautzen baita (laguntza horiek Europar Batasunak finantzatutako Next generation EU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko 3., 4. eta 5. programak arautzen dituen 853/2021 Errege Dekretuan jasota daude) (EHAA 126zk, 2022ko ekainaren 30a) (Deialdia itxita)

Birgaitze Integratuko Eremuetan edo Bizitegi Eremu Narriatuetan Ondarea Birgaitzeko Diru-Laguntzak

 • Agindua, 2007ko maiatzaren 2koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duena.(EHAA 88zk, 2007ko maiatza 9)

Eraikinen ikuskapen teknikoa(EIT)

BOE

LEGEA, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.(EHAA, 119ZK, 2015eko ekainaren 26a)

BOE erregimena

 • 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzarenneta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 59zk, 2008ko martxoak 28)
 • AGINDUA, 2022ko ekainaren 30ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, babes publikoko etxebizitzen gehieneko prezioak eta errentak eta zuzkidura-bizitokien kanona zehazteari buruzkoa. (EHAA 136zk, 2022ko uztailaren 14a )
 • AGINDUA, 2022ko urriaren 11koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez zuzentzen baitira honako agindu honetako hutsak: Agindua, 2022ko ekainaren 30ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, babes publikoko etxebizitzen gehieneko prezioak eta errentak eta zuzkidura-bizitokien kanona zehazteari buruzkoa. (EHAA, 136. zk., 2022ko uztailaren 14koa)
 • AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzak erosketa-aukerarekin alokatzeari buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)
 • 210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa. (EHAA 12zk, 2020ko urtarrila 20)

Etxebizitzaren Premia

 • AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa

 • AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)

BOE – gehienezko prezioak 

 • AGINDUA, 2022ko ekainaren 30ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, babes publikoko etxebizitzen gehieneko prezioak eta errentak eta zuzkidura-bizitokien kanona zehazteari buruzkoa. (EHAA 136zk, 2022ko uztailaren 14a )
 • AGINDUA, 2022ko urriaren 11koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez zuzentzen baitira honako agindu honetako hutsak: Agindua, 2022ko ekainaren 30ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, babes publikoko etxebizitzen gehieneko prezioak eta errentak eta zuzkidura-bizitokien kanona zehazteari buruzkoa. (EHAA, 136. zk., 2022ko uztailaren 14koa)

Esleipen Prozedurak

 • AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)
 • 210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa, AZKEN XEDAPENETAKO ZAZPIGARRENA. (EHAA 12zk, 2020ko urtarrila 20). Finantza erakunde sinatzaileen zerrenda (PDF, 13 KB) (leiho berri batean irekitzen da).

BOE Diseinua

 • 80/2022 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituena. (EHAA, 2022ko ekainak 28)

Babes Ofizialeko Etxebizitzen Jabe-Aldaketetan Eusko Jaurlaritzak duen Erosteko Lehentasun-Eskubidea

Genero-Indarkeria

 • AGINDUA, 2006ko urriaren 4koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzkoa.(EHAA 195zk, 2006ko urriak 11)

Azalera-eskubidean eraikitako etxebizitzen lurzoruaren salmenta

 • AGINDUA, 2017ko urtarrilaren 26koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren lurzorua erosteko baldintzak ezartzeko dena, lurzoru horretan azalera-eskubideko zenbait higiezin eraikita baitaude. (EHAA 30zk, 2017ko otsailaren 13ko)

 

BOE eta etxebizitza libre erabiliaren erosketarako finantza-neurriak

 • AGINDUA, 2010eko urriaren 6koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitzak erosteko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 203zk, 2010ko urriak 21)
 • 210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa. (EHAA 12 zk, 2020ko urtarrilaren 20a). Hitzarmena eta finantza-tresna berezia sinatu duten erakundeen zerrenda

Alokailuaren bultzada

Etxebizitza alokatzeko GAZTELAGUN programaren diru-laguntzak

 • AGINDUA, 2022ko apirilaren 26koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira Gaztelagun programaren etxebizitza-alokairurako laguntzak.(EHAA 87zk, 2022ko maiatzaren 6a)

Alokairu eskuragarri

 • AGINDUA, 2022ko urriaren 14koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, alokairu eskuragarriari buruzkoa. (EHAA 211zk, 2022ko azaroaren 4a (leiho berri batean irekitzen da))

BOEak sustatzeko Laguntzak eta alokairuaren Bultzada

 • AGINDUA, 2021eko abenduaren 7koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, alokairua eta etxebizitzen eta bizitoki-eraikinen bestelako erabilerak sustatzeko jarduketei buruzkoa. (EHAA 252zk, 2021eko abeduaren 20a)

Bizigune-Etxebizitza Hutsaren Programa

Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP Programa (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa)

 • 144/2019 DEKRETUA, irailaren 17koa, Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programa arautzeko dena. (EHAA 185zk, 2019ko irailaren 30a).

Fidantzak jartzea eta hiri finken errentamendu kontratuen Erregistroa

 • 42/2016 DEKRETUA, martxoaren 15ekoa, fidantzak jartzeari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroari buruzkoa. (EHAA 58. zk., 2016ko martxoaren 29a)

 

Jenderik gabeko etxebizitza eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriak

Finantza-erakundeekin izenpetutako finantza-lankidetzako hitzarmena

 • 210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa. (EHAA 12 zk., 2020ko urtarrilaren 20a). Kreditu-erakunde finantzario sinatzaileen zerrenda.

 

Irisgarritasunari buruzko araudia eta finantza-laguntzak

 • 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Gobernu Lehendakaritzarena, Irisgarritasuna Sustatzekoa. (EHAA 246zk, 1997ko abenduak 24)
 • 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. (EHAA 110zk, 2000ko ekainak 12)
 • 888/2022 Errege Dekretua, urriaren 18koa, desgaitasun-maila aitortzeko, deklaratzeko eta kalifikatzeko prozedura ezartzen duena (BOE nº252, de 20 de octubre 2022)

 

Udaletxeetara zuzenduak dauden finantza-neurriak

BOEak sustatzera bideratutako lurzoru-ondare publikoak osatzeko lurzorua kostubidez eskuratzeari dagozkion finantza-neurriak

 • Agindua, 2010eko otsailaren 3koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, berehala eraikitzeko den lurzoruaren urbanizazioari aplikatzeko finantza-neurriei buruzkoa, babes publikoko etxebizitzak lehentasunez sustatzeko. (EHAA 39zk, 2010ko otsailak 26)

 

Lurzorua eta Hirigintza

 

Beste batzuk