Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Familia-gainzorpetzea

Eusko Jaurlaritzaren Familien Gainzorpetzeari Aurre Egiten Laguntzeko Zerbitzura

Eusko Jaurlaritza jakitun da EAEko herritar eta herritar askok egoera larrian daudela, ezin diotelako aurre egin beren ohiko etxebizitzen ordainketari, eta, beraz, gizarte-bazterketako egoeran daudelako. Hori dela eta, 2012ko maiatzaren 2an, zeharkako lankidetza-zerbitzu berri bat jarri du abian Kontsumo, Justizia eta Etxebizitza sailen artean.

Hipoteka Bitartekaritzako Zerbitzua, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren mendekoa, Eusko Jaurlaritzaren Familien Gainzorpetzeari Aurre Egiten Laguntzeko Zerbitzuaren ardatz nagusia da.

Zerbitzu publikoa da, doakoa eta aukerakoa, abokatutzaren eta ekonomiaren arloko profesional adituek osatua. Ohiko etxebizitza ordaintzen ez den kasuetan, finantza-erakundeen aurrean bitartekari izateko prest daude, eragindakoek hartutako zorra likidatzeko ahalik eta baldintza onenak bermatzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egonik, familia-unitateari zuzenean egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik beren ohiko etxebizitza ordaindu ezin dutenak.

Etxebizitza bere ohiko jabetzakoa den bakarra izan behar da, 350.000 € baino gutxiagoko erosketa-balioarekin, eta EAEn egon behar du.

Eusko Jaurlaritzaren Hipoteka Bitartekaritzako Zerbitzuak jardungo du soilik familia-unitateak finantza-erakundearekin huts egin duen negoziazio bat izan ondoren.

Hipoteken Bitartekotza Zerbitzua Justizia eta Herri Administrazio Sailaren mendeko zerbitzu publikoa da. Hori garatzeko, Kontsumo Sailaren laguntza du, Lurralde Zerbitzuen sarea eskaintzen die interesa duten pertsona guztiei hipoteka-arloko aholkularitza emateko, eta Etxebizitza Sailburuordetzaren laguntza du, egoeraren arabera hipoteka-betearazpeneko prozesuetan sartuta dauden pertsonei etxebizitza publikoko alternatibak eskainiz.

Kontsumo Sailak, bere lurralde-zerbitzuen bidez (Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan), lehenik eta behin bere aholkularitza- eta informazio-lana indartuko du, hipoteka-mailegu bat kontratatzeko interesa duten pertsonen egoera ebaluatzeari dagokionez, eta, batez ere, ahalik eta informazio gehien emango die. Kontsumobideren Lurralde Zerbitzuekin egindako kontsultei aurrez aurre, telefonoz edo Internet bidez erantzungo zaie.

Hala ere, fase hori gaindituta badago eta finantza-erakundearekin negoziatu ondoren ohiko etxebizitzaren hipoteka-kuotei aurre egiteko gerora sortutako zorpetzea eta ezintasuna badago, orduan Justizia Saila buru duen Hipoteken Bitartekotza Zerbitzura jotzeko aukera dago.

Zerbitzuak familia-unitatearen gaitasun ekonomikoa aztertuko du, eta, haren izenean eta finantza-erakundearen aurrean, hartutako zorra kitatzeko aukera posibleak proposatuko ditu.

Jakinda, askotan, finantza-erakundeak agortu egin dituela familia zordunarekin dituen bide guztiak, eta familia hori gizarte-bazterketako arriskuan dagoela, Etxebizitza Sailburuordetzak egoera hori arintzeko zenbait neurri jarri ditu abian, eta neurri horiek aktibatuko dira Bitartekaritza Zerbitzuak lortu nahi diren helburuak lortzen ez baditu eta etxebizitza galtzea saihestezina bada.

Ez da itxaron behar Bitartekaritza Zerbitzura jotzeko hipoteka-kuotak ez ordaintzeko egoeran egon arte. Aitzitik, familia-unitatearen egoera ekonomikoa zenbat eta lehenago ebaluatu, hobe.

Prozedura dagoeneko judizializatu bada, kontuan izan behar da, behin kenduz gero, ez dagoela aukerarik Eusko Jaurlaritzako Hipoteka Bitartekaritzako Zerbitzuak jarduteko. Horregatik, oso garrantzitsua da lehenbailehen aurretiko hitzordua eskatzea 9:00etatik 14:00etara, telefono hauetako baten bidez:

  • Araba/Álava: 945 250 209
  • Gipuzkoa: 943 011 496
  • Bizkaia: 946 613 210