Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Familia-gainzorpetzea

Deskribapena

Hipoteka Bitartekaritzako Zerbitzua, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren mendekoa, Eusko Jaurlaritzaren Gainzorpetzeari Laguntzeko Zerbitzuaren ardatz nagusia da.