Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Xedapenak

Babespeko jardunak

Babespeko jardunak

 • Babes publikoko etxebizitza gisa kalifikatutako eraikuntza berriko etxebizitzak sustatzea, alokairuan edo salmentan lagatzeko edo norberaren erabilerarako.
 • Etxebizitza libreak sustatzea alokairu babestuan jartzeko.
 • Babes ofizialeko etxebizitzak eta erabilitako etxebizitza libreak eskuratzea, betiere eskuratzailearen bizileku ohiko eta iraunkorra izango badira.
 • Azalera-eskubidean eraikitako babes publikoko etxebizitzen titularrek lurzoruaren jabetza erostea.
 • Erabilitako etxebizitza alokatzea (errentariarentzako laguntzak).
 • Etxebizitza alokairu babestuan jartzea.
 • Etxebizitzak erostea babespeko alokairuan jartzeko, baita etxebizitzak lagatzea ere alokairu babestuan jartzeko.
 • Ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzea.
 • Birgaitze-jardunak, baldin eta etxebizitzak sustatzeko helburua badute, ondoren jabetzan edo alokairu babestuan jartzeko.
 • Hutsik dauden etxebizitzak alokairuan jartzea.
 • Zuzkidura-alojamenduak sustatzea eta eraikitzea.
 • Landa-inguruneetan etxebizitzak birgaitzeko eta alokairuan jartzeko proiektu pilotuak martxan jartzea, ingurune hori sustatzeko programa publikoen lagungarri gisa.

Finantza-neurri motak

 • Finantzaketa kualifikatua: mailegu kualifikatuak eta banku-deskontuak.
 • Zuzeneko laguntza ekonomikoak: subsidiazio osoa edo partziala, eta itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak.

Mailegu kualifikatuen finantza-baldintzak:

Euriborra da erreferentziazko hipoteka-indizea. Hasierako onarpen-tasak goreneko baten eta gutxieneko baten artean daude, babespeko jardunaren arabera:

FIGURA EPEA GUTXIENEKO TASA GEHIENEKO TASA

 Alokairuan edo salmentan lagatzeko SUSTATZEA / Alokairuan lagatzeko BIRGAITZEA

 20 + 4 (15 urteko errentamendua)

 30 + 4 (50 urteko errentamendua)

 E + 2,25%  E + 4,00 %
 Zuzkidura-alojamenduak sustatu eta eraikitzea  30 + 3  E + 2,25%  E + 4,00 %
 Etxebizitzak eskuratu edo lagatzea alokairu errentamendu jartzeko

 15 + 8 (15 urteko errentamendua) 

 25 + 8 (50 urteko errentamendua)

 E + 2,25%  E + 4,00 %
 Lurzorua eskuratzea eta/edo urbanizatzea  12 (6 + 6) edo 12 (9 + 3)  E + 2,25%  E + 4,00 %
 Babes publikoko etxebizitzak ESKURATZEA Finantziazioa salmenta-prezioaren ≤80%  35 urte eta gabealdi gehigarriko 3 urte  E + 1,25%  E + 2,25%
 Ondare urbanizatua eta eraikia BIRGAITZEA  15 urte eta gabealdi gehigarriko 3 urte  E + 1,25%  E + 2,50%

Hileko kuota-ordainketa (amortizazioa eta interesak) ezarri da. Behin hamabi hilabete igaro ondoren, interes-tasa eguneratzen da sei hilean behin.

Berriz erosteko bermea

Kreditu-entitateek eta EAEko Administrazioak sinatutako finantza-lankidetzako hitzarmenaren esparruan, etxebizitzaren eskuratzaileak hipoteka-kreditua ordaindu ezin badu, Etxebizitza Sailak berriz erosiko du etxebizitza.