Hasiera

Euskadi.eusen sartu

 
Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Informazio
 • Etxebizitzaren Giga Plana 2021-2023
 • Gaztelagun
 • Ezohiko neurriak
 • Puntu lila
 • W3C-WAI. Esteka hau leiho berri batean irekiko da

Indarrean dagoen araudia

Etxebizitzen arloan autonomia erkidegoan aplikatu behar diren arauei buruzko xehetasun gehiago nahi baduzu, arau garrantzitsuenen sorta bat prestatu dugu.

Eremuko araudia

Etxebizitzaren birgaitzea

Jarduera eta Finantza-Laguntzak

 • Agindua, 2006ko abenduaren 29koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 18zk, 2007ko urtarrilak 25)
 • Agindua, 2011ko azaroaren 23koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua aldatzen duena. (EHAA 226zk, 2011ko azaroaren 29)
 • Agindua, 2014ko azaroaren 26koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinen bidez bigarren aldiz aldatzen baita etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua. (EHAA 229zk, 2014ko abenduaren 1a)
 • 317/2002 DEKRETUA, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa. (EHAA 249zk, 2002ko abenduak 31)
 • Hutsen zuzenketa, ondoko dekretuarena: «317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa». (EHAA 69zk, 2003ko Apirilak 7)
 • Agindua, 2012ko uztailaren 18koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko REVIVE (Rehabilitación de Viviendas y Edificios) laguntza-programa arautzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikin-ondarean esku hartzeko proiektuak lantzeko eta horiek sorrarazitako lanak gauzatzeko. (EHAA 146zk, 2012ko uztailaren 27a)
 • Agindua, 2013ko uztailaren 31ko, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena; honen bitartez, Etxebizitza eta Eraikinen Birgaitze eraginkorraren alorreko Renove Planaren laguntza- -programarako deialdia egiten da eta programa hori arautzen da; laguntza horien jomuga Euskal Autonomia Erkidegoko Ondare Eraikiko Esku-hartzeko Proiektuak egitea eta horien ondoriozko obrak egikaritzea da.(EHAA 157zk, 2013ko abuztuaren 20a)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)
 • AGINDUA, 2021eko uztailaren 21ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 180zk, 2021eko irailaren 9a)

Birgaitze Integratuko Eremuetan edo Bizitegi Eremu Narriatuetan Ondarea Birgaitzeko Diru-Laguntzak

 • Agindua, 2007ko maiatzaren 2koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duena.(EHAA 88zk, 2007ko maiatza 9)
 • Agindua, 2015eko abenduaren 14koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduan ezarritako agiriak idazteko laguntzen deialdia egiten duena. (EHAA 248zk, 2015ko abenduaren 30a)

Etxebizitzaren arloko ezohiko neurriak: COVID-19

 • AGINDUA, 2020ko martxoaren 31koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira alokairu-erregimeneko etxebizitza babestuen arloan Covid-19 birusaren inpaktu ekonomikoari erantzuna emateko hartu beharreko neurriak. (EHAA 65zk, 2020ko apirilaren 02a)
 • AGINDUA, 2020ko apirilaren 30ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Covid-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duena. (EHAA 83zk. 2020ko maiatzaren 5a, astertea).
 • AGINDUA, 2020ko irailaren 22koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita COVID-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duen agindua. (EHAA 192zk, 2020ko irailaren 29a).

Eraikinen ikuskapen teknikoa(EIT)

BOE

LEGEA, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.(EHAA, 119ZK, 2015eko ekainaren 26a)

BOEko erregimena

 • 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzarenneta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 59zk, 2008ko martxoak 28)
 • Agindua, 2011ko irailaren 14koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-sarrera haztatuen mugak aldatzeko dena.(EHAA 187zk, 2011ko irailak 30)
 • AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzak erosketa-aukerarekin alokatzeari buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)
 • 210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa. (EHAA 12zk, 2020ko urtarrila 20)

Etxebizitzaren Premia

 • AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa

 • AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)

BOEko Gehienezko Prezioak

 • AGINDUA, 2010eko azaroaren 3koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari buruzkoa. (EHAA 222zk, 2010ko azaroak 18)
 • AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)

Esleipen Prozedurak

 • AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)
 • 210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa, AZKEN XEDAPENETAKO ZAZPIGARRENA. (EHAA 12zk, 2020ko urtarrila 20). Finantza erakunde sinatzaileen zerrenda (PDF, 13 KB) (leiho berri batean irekitzen da).

BOE Diseinua

 • AGINDUA, 2009ko otsailaren 12koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak onartzen dituena.(EHAA 43zk, 2009ko martxoak 3)
 • AGINDUA, 2009ko martxoaren 11koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak onartzen dituen 2009ko otsailaren 12ko Aginduko hutsak zuzentzeko dena. (EHAA 87zk, 2009ko maiatzak 11)

Babes Ofizialeko Etxebizitzen Jabe-Aldaketetan Eusko Jaurlaritzak duen Erosteko Lehentasun-Eskubidea

Genero-Indarkeria

 • AGINDUA, 2006ko urriaren 4koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzkoa.(EHAA 195zk, 2006ko urriak 11)

Azalera-eskubidean eraikitako etxebizitzen lurzoruaren salmenta

 • AGINDUA, 2017ko urtarrilaren 26koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren lurzorua erosteko baldintzak ezartzeko dena, lurzoru horretan azalera-eskubideko zenbait higiezin eraikita baitaude. (EHAA 30zk, 2017ko otsailaren 13ko)

 

BOE eta etxebizitza libre erabiliaren erosketarako finantza-neurriak

 • AGINDUA, 2010eko urriaren 6koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitzak erosteko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 203zk, 2010ko urriak 21)
 • 268/2011 Dekretua, abenduaren 22koa, kreditu- erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoaren arteko finantza- lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. (EHAA 247zk, 2011ko abenduaren 30a)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)

Alokailuaren bultzada

Etxebizitza alokatzeko GAZTELAGUN programaren diru-laguntzak

 • AGINDUA, 2018ko abenduaren 18koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuarena, etxebizitzaren alokairurako Gaztelagun programaren laguntzak arautzen dituena eta deialdia egiten duena. (EHAA 249zk, 2018ko abenduaren 28a)

BOEak sustatzeko Laguntzak eta alokairuaren Bultzada

 • AGINDUA, 2008ko azaroaren 7koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes publikoko etxebizitzak sustatzeko laguntzei eta alokairua bultzatzeko neurriei buruzkoa. (EHAA 222zk, 2008ko azaroak 19)
 • 146/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. (EHAA 146. zk., 2015eko abuztuaren 4a)

Bizigune-Etxebizitza Hutsaren Programa

 • 100/2004 Dekretua, 2004ko ekainaren 1ekoa,Etxebizitza Hutsaren Programa» sustatu eta bultzatzen duen, programa horren araubide juridikoa ezartzen duen eta «Vivienda y Suelo de Euskadi S.A./Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA» (VISESA) Baltzu Publikoari programa kudeatzeko ardura ematen dion 316/2002 Dekretua aldatzeari buruzkoa. (EHAA 110zk, 2004ko ekainak 11
 • 61/2009 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, 316/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, hirugarrenez aldatzeko dena. Dekretu horrek «Etxebizitza Hutsaren Programa» sustatu eta bultzatzen du, programa horren araubide juridikoa ezartzen du eta Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa SAri baltzu publikoari programa kudeatzeko ardura ematen dio.(EHAA 59zk, 2009ko martxoak 26)
 • 146/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. (EHAA 146. zk., 2015eko abuztuaren 4a)
 • AGINDUA, 2004ko azaroaren 26koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, «Etxebizitza Hutsen Programa» esleitzeko baldintzei eta prozedurari buruzko Aginduaren bigarren aldaketarena. (EHAA 239zk,2004ko abenduak 16)
 • AGINDUA, 2009ko azaroaren 4koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, «Etxebizitza Hutsaren Programaren» lagapen-baldintzei eta esleipen-prozedurari buruzko Aginduaren hirugarren aldaketa egiteko dena. (EHAA 225zk,2009ko azaroak 23)
 • 466/2013 DEKRETUA, abenduaren 23koa, «Bizigunea» Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duena.(EHAA 247zk, 2013ko abenduaren 30a)

Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP Programa (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa)

 • 144/2019 DEKRETUA, irailaren 17koa, Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programa arautzeko dena. (EHAA 185zk, 2019ko irailaren 30a).
 • AGINDUA, 2021eko irailaren 17koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-programen zenbatekoak eguneratzekoa. (EHAA 526zk, 2021eko urriaren 15a).

Fidantzak jartzea eta hiri finken errentamendu kontratuen Erregistroa

 • 42/2016 DEKRETUA, martxoaren 15ekoa, fidantzak jartzeari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroari buruzkoa. (EHAA 58. zk., 2016ko martxoaren 29a)

 

Finantza-erakundeekin izenpetutako finantza-lankidetzako hitzarmena

 • 272/2017 Dekretua, abenduaren 19koa, kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan duten finantza-lankidetzari buruzko Dekretua aldatzen duena. (EHAA 244. zk., 2017ko abenduaren 26a)
 • 146/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. (EHAA 146. zk., 2015eko abuztuaren 4a)
 • AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)

 

Irisgarritasunari buruzko araudia eta finantza-laguntzak

 • 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Gobernu Lehendakaritzarena, Irisgarritasuna Sustatzekoa. (EHAA 246zk, 1997ko abenduak 24)
 • 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. (EHAA 110zk, 2000ko ekainak 12)
 • AGINDUA, 2011ko uztailaren 27koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, irisgarritasun-planak egiteko eta eguneratzeko, hobekuntza obrak burutzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak erosteko udalentzat eta toki-erakunde txikientzat 2011rako diru-laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duena. (EHAA, 154zk, 2011ko abuztuak 16)

 

Udaletxeetara zuzenduak dauden finantza-neurriak

BOEak sustatzera bideratutako lurzoru-ondare publikoak osatzeko lurzorua kostubidez eskuratzeari dagozkion finantza-neurriak

 • Agindua, 2010eko otsailaren 3koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, berehala eraikitzeko den lurzoruaren urbanizazioari aplikatzeko finantza-neurriei buruzkoa, babes publikoko etxebizitzak lehentasunez sustatzeko. (EHAA 39zk, 2010ko otsailak 26)

 

Lurzorua eta Hirigintza

 

Beste batzuk

 • Agindua, 2009ko apirilaren 23koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan 2009. urtean babes daitezkeen hainbat jardunetarako laguntzak finantzatzeko esleitutako kredituen zenbatekoak iragartzen dituena.(EHAA 79zk, 2009ko Apirilak 29)
 • 137/2007 Dekretua, irailaren 11koa, «Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.» Sozietate Publikoak jarduteko lege-esparrua ezarri eta arautzen duena, etxebizitzak eraikitzeko kudeaketa egikari dezan. Etxebizitza horiek honako mota hauetakoak dira: alokairurako erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak (etxebizitza sozialak), birkokatze-etxebizitzak (eskuratzeko modalitate guztietan) eta zuzkidura-alojamenduak.(EHAA 187zk, 2007ko Irailak 27)
 • 123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintzako estandarrei buruzkoa. (EHAA 143zk, 2012ko uztailaren 23a)
Euskadi, auzolana