27. zkia. 2020ko Uztaila |eus | es

Euskadiko helduen % 4k babes publikoko
etxebizitza bat eskatzen du

2019an, Etxebiden erregistratutako etxebizitza babestuaren eskaera 70.179 eskaera-espedientekoa izan zen, hau da, % 8ko igoera aurreko urtearekin alderatuta. Etxebideren Ebaluazio Txostenaren datuen arabera, alokairuaren eskaera 55.468 espedientekoa da ( % 79) eta erosketarena 14.711 ( % 21).

Guztira: 70.179 eskaera-espediente

 


https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-ovpe03/es/contenidos/informacion/ovv_etxebide2019/es_ovv_opi/index.shtml

 

Euskadiko eraikuntzarako trantsizio energetikoaren erronkak eta aukerak

 

EEBK ekonomiari eta enpleguari dagokienez Euskadiko sektorerako, Europako esparru arauemaile eta estrategiko berriaren erronkak eta aukerak kuantifikatzen ditu. 2018an, 2.312 etxebizitzek energia-eraginkortasuna hobetu dute 1 (partikularrentzako eta jabekideen erkidegoentzako diru-laguntzak) eta 4 (etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorra) programen bidez. Urtean 14.000 etxebizitza gehiago energetikoki birgaitzeko, egungo gastua 10 aldiz biderkatu beharko litzateke.


https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-ovse04/eu/contenidos/informacion/ovv_transic_energ/eu_def/index.shtml

 

Etxebizitza babestuaren esleipendunen % 79 pozik dago etxebizitzarekin

Esleitutako etxebizitza da elkarrizketatutako pertsona gehienen etxebizitza bat lortzeko lehen aukera, neurri handiagoan gizonen artean ( % 87) emakumeen artean baino ( % 80). % 75ek alokairuko etxebizitza babestua okupatzen du, eta % 25ek erosketa bat.


https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-ovpe03/es/contenidos/informacion/ovv_adjudicatarios2019/es_ovv_opi/index.shtml

 

Genero-indarkeriaren aurka

 

2020ko urtarriletik maiatzaren 28ra bitartean, zuzenean 12 etxebizitza esleitu zaizkie genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei. 2019an etxebizitzak zuzenean esleitzeko 45 eskabide egin dira guztira. Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzak, Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen Arteko II. Akordioaren esparruan, Protokoloaren edukiak zabaltzeko, prestakuntza-planak egin eta abian jartzeko eta behar diren giza baliabideak, baliabide materialak eta teknikoak gaitzeko konpromisoa hartzen du, benetan aplikatzen direla bermatzeko.


https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-ovad03/eu/contenidos/informacion/ovv_vg2019/eu_ovv_admi/index.shtml

 

Prezioak eta eraikuntza.

  • Etxebizitza libre eta babestuak eraikitzea: etxebizitza babestuen pisuaren bilakaera Euskadiko etxebizitza-eraikuntza osoan: merkatu babestuaren kuota % 31,5ekoa zen 2017an; % 56,6koa 2010ean; eta % 16,9koa 2000. urtean.
  • Etxebizitza libre eta babestuaren prezioa. Merkatu libreko etxebizitzen prezioen azterketak agerian uzten du lau autonomia-erkidegok gainerakoek baino prezio askoz altuagoak dituztela: Madril (2.672 €/ m2), Euskadi (2.424 €/ m2), Balear Uharteak (2.424 €/ m2) eta Katalunia (2.037 €/ m2).
  • Babestutako etxebizitzen prezioak autonomia-erkidegoetan. Araubide bereziko etxebizitza babestuaren gehieneko prezioa Euskadin (1.073 €/ m2 erabilgarri) beste autonomia-erkidego batzuetakoa (Balear Uharteak eta Madril) baino nabarmen baxuagoa da (eremu garestieneko gehieneko salmenta-prezioa 1.819 €/ m2 erabilgarri). Aragoi eta Extremadura soilik daude Euskadiko prezioaren azpitik.

Eraikuntza, beharrak eta etxebizitza-eskaera.

 
 

Covid 19ren eragina eraikuntzan: datu eguneratu berrien zain

 

2019ko sektorearen txostenaren arabera, eraikuntzako enpresa-sareak EAEko ekonomian duen pisua % 17tik % 12ra jaitsi da 2008an. 2019an 51.100 pertsona okupatu ziren, enplegu osoaren % 5,4 (% 8,4 2008an). Datozen hilabeteetan estatistikak argitaratu arte itxaron beharko da COVID 19k sektorean duen benetako eragina ezagutzeko.


https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-ovse04/es/contenidos/informacion/ovv_construccion2019/es_def/index.shtml

 

Lankidetzak unibertsitateekin eta elkargo profesionalekin

 

Etxebizitzaren Euskal Behatokiak unibertsitatearekin eta lanbidearekin lankidetzan jardun ohi du, prestakuntza-ikastaroetan eta sektorekako jardunaldietan parte hartuz. Berriki, Col-legi d 'Arquitectes de Catalunyako Etxebizitza Politiken graduondoko ikastaroan parte hartu du hizlari gisa, bi modulutan: "Etxebizitza-politika publikoen plangintza" eta "etxebizitzaren arloko berrikuntza, ikerketa eta ezagutza". Era berean, UPV/EHUren udako ikastaroan parte hartu du: "Gure eraikinen energia-birgaitzearen beste ondorio batzuk: argiak eta itzalak". Bertan, "Finantzaketa, funtsezko pieza birgaitze-prozesuetan: Eusko Jaurlaritzaren laguntzen eta finantzaketaren esparru berria" hitzaldia aurkeztu zen.

 
Hurrengo argitalpenak:

• Alokairua ordaintzeko finantza-ahaleginera hurbiltzea
• Errehabilitazioaren ebaluazioa 2019
• Etxebizitza-alokairua ordaintzeko 19KOPURU-NEURRIEN ebaluazioa
 

 
 
 
 
  (+34) 945 019880/81  |   harremana  | blog Etxebizitza Behatokia  |   baja eman  | alta egin