Posta elektronikoa hau jaso duzu Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren newsletterrean harpidetu zarelako.
Baja eman newsletterrean

Newsletter
Asteartea, 2013ko Uztailaren 2a
05 zkia.

Berriak

Badira etxebizitza erosi eta alokatzeaz bestelako formula alternatiboak

2013/07/02
   

Etxebizitzaren egungo arazoa konpontzeko, bide eta irtenbide berriak irekiko dituzten eta jabetza/alokairua binomioa gaindituko duten formula kreatzaile eta berritzaileak behar dira.

Testuinguru horretan, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak Txosten hau landu du. Bertan, beste herrialde eta eskualde batzuetan (hala nola Katalunian, Erresuma Batuan, Irlandan, Frantzian, Australian eta AEBetan) garatutako programak aztertzen dira.

Programen artean, Kataluniako "Masovería urbana" azpimarratu behar da. Hutsik edo degradatuta dauden etxebizitzak birgai ditzaketen familiei erabiltzen uztean datza, alokairu sinboliko baten truk. Bestalde, Erresuma Batuko Shared Ownership Scheme izeneko jabetza partekatuko programa aipatu behar da. Programa horren barruan, erosleak etxearen jabetzaren % 25etik % 75era bitarte eskuratzen du, eta alokairu bat ordaintzen du gainerakoagatik. Halaber, oso interesgarria da Australiako Rooming Houses izenekoei eman dioten bultzada. Baliabide ekonomiko urriak dituzten pertsonei logelak alokatzen dizkieten egoitzak dira, eta aldi baterako irtenbidea da pertsona horientzat.

Azken batean, horiek Euskadin ezartzeko aukerari buruzko gogoeta egiteko erreferentzia izan daitezkeen ideia berriak aurkeztu nahi dira.

 


2014-2020ko finantza-tresna berriak

2013/07/02
   

Duela gutxi, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak honako txosten hau argitaratu du: "2014-2020 programazio-aldirako finantza-tresna berriak EBan: etxebizitzaren eremuko aukerak".

Tresna horiek bide garrantzitsu bat ireki dute gaur egungo testuinguru ekonomiko zail honetan agente publiko eta pribatuei hiri-garapenarekin eta etxebizitzarekin zerikusia duten planak eta ekintzak finantzatzeko.

Programa operatiboak kudeatzeko agintariek 2014-2020an tresna horiek aplika dezaten sustatzea aurreikusi du Europako Batzordeak, eta garapenerako lankidetza publiko-pribatua sustatu eta diru-laguntza hutsen bidez finantzaketa gaindituko duten toki-mailako inbertsio-estrategien finantzaketa sustatuko du. Ildo horretan, beste mekanismo batzuk sustatzeko apustua egingo da, hala nola kapital-inbertsioak, maileguak, bermeak eta abar.

Horrelako finantza-tresna berritzaileen inguruko esperientziak identifikatzeko, JESSICA ekimenak 2007-2013an EBko hainbat estatutan etxebizitzaren arloan finantzatutako programen adibideak biltzen ditu txostenak.

Ekimen hori aitzindaria izan da Holding funtsen bitartez egituratutako finantzaketa-sistemak praktikan jartzen. Funts horiek, egitura-funtsetatik diru-laguntzak jasoz, ugaltze-efektua sortzen zuten toki-mailan, maileguen edo berme-sistemen bitartez.

 

 


Banku-berankortasuna 12 milioi eurora iritsi da Euskadiko jabe-erkidegoetan

2013/07/02
   

Etxebizitzaren Euskal Behatokiak banku-erakundeek jabe-komunitateetan eragindako ez-ordaintzeei buruz egindako txostenak erantzun egiten dio Eusko Legebiltzarrak finantza-erakundeen ez-ordaintzeek jabe-komunitateetan sortutako berankortasunaren arazoa aztertzeko egin zuen eskakizunari.

Euskadiko jabe-erkidegoetan, guztizko berankortasuna 63 milioi eurora iritsi da, eta % 17 (hau da, 12 milioi euro) banku-berankortasuna da (ehunekoa Espainiako batez bestekoa baino handixeagoa da). Lurralde Historikoak kontuan hartuta, zenbateko horren % 50 (6 milioi euro) Bizkaiko jabe-erkidegoei dagokie, % 33 (4 milioi) Gipuzkoakoei, eta gainerakoa (2 milioi) Arabakoei.

Euskadiren kasuan, lehen etxebizitzak hipoteka-betearazpeneko prozeduren artean duen proportzio handiak eta banku-berankortasunarekiko korrelazioak areagotu egiten dute banku-zorraren garrantzia. Txostenean adierazten denez, "lehen etxebizitzak hipoteka-betearazpeneko prozesuetan duen garrantzi erlatiboa kontabilizatutako 785 kasuen ia % 85era iristen da".

 


2013-2016ko Renove Plana: 52.000 etxebizitza birgaitu eta 14.000 enplegu inguru sortuko dira

2013/07/02
   

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak sustatutako 2013-2016ko Enplegua Sustatzeko Programan txertatuta dago Renove Plana, eta birgaitze-politika burutsu, iraunkor eta integratzaile baten bidez enplegua sortzea, energia aurreztea eta gizarte-kohesioa lortzea du helburu. Aldi osoan birgaitzeko bideratuko diren baliabide ekonomikoak 941 milioi euro dira. Zehazki, eman beharreko laguntzen zenbatekoa 81 milioi euro inguru da, eta gainerakoa (859 milioi euro) inbertsio induzituari dagokio. Helburua 2013-2016 aldi osoan 52.000 etxebizitzetan esku hartzea da, eta, bereziki, 2013an 12.390 etxebizitzetan esku hartzea (% 98 etxebizitza indibidualetan egiteko jardunak izango dira). Enpleguari dagokionez, 2013-2016 aldian 13.765 enplegu sortzea, eta 2013an 3.146 enplegu sortzea aurreikusi da. Planak 5 programa biltzen ditu:

1.- Partikularrei eta jabe-erkidegoei eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko laguntzen programa.
2.- Irisgarritasunaren arloko laguntza-programa udalerrientzat eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeentzat.
3.- Birgaitze integratuko eremuetako eta bizitegi-eremu degradatuetako ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzen programa.
4.- Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko laguntza-programa, ondare eraikian esku hartzeko proiektuak lantzeko.
5.- Hiri-eraberritzerako diru-laguntzen programa.

 Intereseko bestelako argitalpenak


Maiatzean, hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituraketa eta alokairu soziala sendotzeko neurriei buruzko legea onartu da.

Legeak ezarritako aldaketen artean, honako hauek aipa daitezke: hipotekak ezin izango dira 30 urtetik gorako epe baterako eman, eta ezin izango dute tasazioaren % 80 baino gehiago estali; hirugarren ez-ordaintzea egin arte, ezin izango dira hasi hipoteka-betearazpeneko prozesuak; berandutza-interesak diruaren prezioaren hirukoitzera mugatzen dira; enkante batean, tasazioaren balioaren % 75eko prezioan saldu beharko da gutxienez etxebizitza.

Aldi baterako gizarte-neurrien artean, azpimarratu beharra dago gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonen kasuan ezin izango dela etxebizitza utzarazi bi urtean.

Legeak ez du ordainean ematearen eskakizuna ezartzen.

Etxebizitzaren merkatuaren zifrak 2013ko lehen hiruhilekoan

Duela gutxi, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak Euskadiko etxebizitza-merkatuaren adierazleak argitaratu ditu, 2013ko lehen hiruhilekokoak eta 2009tik aurrerako datuekin alderatuak.

Behatokiak hiru hilean behin ateratzen duen produktu hori oso interesgarria da, funtsezko hainbat alderdiren egungo errealitatea eta bilakaera laburbiltzen baitu. Alderdi horien artean, honako hauek aipa daitezke:

• prezioak eta kostuak: eskaintza-prezioak, tasazioak, etxebizitzaren prezioen indizea
• merkatuaren jarduera: eskaintza (etxebizitza amaituak, hasitako etxebizitzak), eskaria (etxebizitza-transakzioak)
• finantzaketa (formalizatutako hipotekak, etxebizitzaren finantzaketa publikoa)
• lan-merkatua (eraikuntza-sektoreko landunak),
• eta beste adierazle batzuk

 

Etxebideko 2013ko esleipendunei buruzko txostena

Etxebizitza babestu bat lortu duten pertsonen iritziari eta gogobetetze-mailari buruzko txosten berria, Politika Publikoak Ebaluatzeko Proiektuaren esparruan kokatua.

Esleipendunen batez besteko adina 35 urte da; 40 urtera iristen da alokairuko etxebizitza babestuen esleipendunen kasuan, eta 34 urtera jaisten da etxebizitza babestua erosi dutenen kasuan.

Nazionalitate espainola dute pertsonen % 85 erositako etxebizitza baten esleipenduna izan da, eta proportzio hori % 29ra jaisten da atzerritarren kasuan.

Azterlanak planteatzen dituen gomendioen artean, etxebizitza-gastuei aurre egiteko zailtasun ekonomikoak dituzten esleipendunen kasuan jardutea azpimarratu behar da, eta, bereziki, alokairuko etxebizitzak dituzten familien kasuan: % 35 langabezian dago, eta % 32k zailtasunak ditu ordainketei aurre egiteko. Bestalde, % 17k adierazi du laguntza ekonomikoak jasotzen dituela horretarako.

Hipoteka-lege berria Etxebizitzaren merkatuaren zifrak 2013ko lehen hiruhilekoan Etxebideko 2013ko esleipendunei buruzko txostena


Intereseko loturakDatozen jarduerak eta argitalpenak


  • Erregistro Estatistikari buruzko Txostena
  • "AVS" Jardunaldia (txostenetara sarbidea)
  • 2012ko etxebizitza-politiken ebaluazioa
  • EAEko etxebizitza-politikarako aukerei eta erronkei buruzko tailerra
 
Haisera

Recibes este correo electrónico porque te suscribiste al newsletter del Observatorio Vasco de la Vivienda

Darme de baja del newsletter
Newsletter
Martes, 2 de Julio de 2013
nº 05

Novedades

Otras fórmulas alternativas a la compra y el alquiler de vivienda son posibles

02/07/2013
   

El problema actual de la vivienda precisa de fórmulas creativas e innovadoras que abran nuevas vías y soluciones y superen el binomio propiedad-alquiler.

En este contexto, el OVV ha elaborado este Informe que analiza diversos programas desarrollados en otros países y regiones como Cataluña, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia, USA, etc.

Entre los programas destaca la Masovería urbana de Cataluña que consiste en ceder el uso de pisos vacíos o degradados a familias que pueden rehabilitarlos a cambio de un alquiler simbólico. El Shared Ownership Scheme en el Reino Unido, es un programa de propiedad compartida en el que el comprador adquiere entre el 25% y el 75% de la propiedad de la casa y paga un alquiler por el resto. También es interesante el impulso que se está dando a las Rooming Houses en Australia, residencias que alquilan habitaciones destinadas a las personas de escasos recursos económicos, y que representan una solución temporal a estas personas.

En definitiva, se trata de presentar nuevas ideas que puedan servir de referencia para la reflexión y su posible implementación en el País Vasco.

 


Nuevos instrumentos financieros 2014-2020

02/07/2013
   

Recientemente el OVV ha publicado el informe “Los nuevos instrumentos financieros para el período de programación 2014-2020 en la UE: oportunidades en el ámbito de la vivienda”.

Estos instrumentos abren una vía interesante para financiar planes y acciones vinculados al desarrollo urbano y a la vivienda, a los agentes públicos y privados en un contexto económico tan difícil como el actual.

La Comisión Europea prevé incentivar la aplicación de estos instrumentos por parte de las autoridades de gestión de los programas operativos en 2014-2020, promoviendo la financiación de estrategias de inversión a escala local en las que se fomente el partenariado público-privado y se supere la financiación mediante meras subvenciones. Se apuesta por promover otros mecanismos como inversiones en capital, préstamos, garantías, etc.

A los efectos de identificar experiencias de este tipo de instrumentos financieros innovadores, el informe incluye ejemplos de programas financiados en materia de vivienda por la iniciativa JESSICA en 2007-2013 en diversos Estados de la UE.

Esta iniciativa ha sido pionera en poner en práctica sistemas de financiación vertebrados a través de Fondos Holding que, recogiendo las subvenciones provenientes por los Fondos Estructurales, generaban un efecto multiplicador a escala local a través de préstamos o sistemas de garantías.

 


La morosidad bancaria en las comunidades de propietarios del País Vasco asciende a 12 millones de euros

02/07/2013
   

El Informe de Impagos de las entidades bancarias en las comunidades de propietarios del OVV satisface el requerimiento que el Parlamento Vasco hizo para que analizara la problemática de la morosidad en las comunidades de propietarios generada por los impagos por parte de las entidades financieras.

En el País Vasco, la morosidad total en las comunidades de propietarios alcanza los 63 millones de deuda, correspondiendo el 17%, es decir, 12 millones de euros a la morosidad bancaria (el porcentaje está ligeramente por encima de la media en España). Por Territorio Histórico, el 50% (6 millones de euros) de esta cantidad se sitúa en las comunidades de propietarios de Bizkaia, el 33% (4 millones) en Gipuzkoa y el resto en Araba/Álava (2 millones).

En el caso del País Vasco agrava la trascendencia de la deuda bancaria constatada el peso que tiene la primera vivienda entre los procedimientos de ejecución hipotecaria y su correlación con la morosidad bancaria. Tal y como señala el Informe "el peso relativo de la primera vivienda en los procesos de ejecución hipotecaria supone casi un 85% de los 785 casos totales contabilizados".

 


Plan Renove 2013-2016: 52.00 viviendas rehabilitadas y cerca de 14.000 empleos generados

02/07/2013
   

El Plan Renove se enmarca dentro del Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016 promovido por el departamento de empleo y políticas sociales del Gobierno vasco. Su objetivo es la creación de empleo, el ahorro energético y la cohesión social por medio de una política de rehabilitación inteligente, sostenible e integradora.

Los recursos económicos que se van a destinar para todo el período ascienden a 941 millones de euros para la rehabilitación: concretamente el importe de las ayudas a otorgar se aproxima a los 81,5 M€, y el resto, 859,5 M€, a la inversión inducida.

La finalidad es lograr la intervención sobre un total de 52.000 viviendas para todo el período 2013-2016, y específicamente en 12.390 viviendas en este año 2013 (un 98% serán actuaciones en viviendas individuales). Desde la vertiente de empleo, se prevé la generación de 13.765 empleos entre 2013-2016, 3.146 empleos en 2013.

Este Plan integra 5 programas:

1.- Programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación de edificios y viviendas
2.- Programa de ayudas en materia de Accesibilidad a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores
3.- Programa de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas
4.- Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado
5.- Programa de subvenciones para la regeneración urbana

 


Otras publicaciones de interés


En mayo se ha aprobado la nueva Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Algunos de los cambios que introduce son: no podrán concederse hipotecas por un plazo de más de 30 años ni cubrir más del 80% de la tasación; hasta el tercer impago no se podrán iniciar los procesos de ejecución hipotecaria; se limitan los intereses de demora a un tope de tres veces el precio del dinero; la venta de la vivienda en subasta no podrá ser por menos del 75% del valor de tasación.

Entre las medidas sociales temporales destacar que se impide el desalojo durante dos años para las personas en riesgo de exclusión social.

La Ley no instaura la demanda de la dación en pago.

El mercado de la vivienda en cifras en el primer trimestre 2013

El OVV ha publicado recientemente los indicadores del mercado de la vivienda en Euskadi referidos al primer trimestre de 2013, y en comparación con datos desde 2009. Se trata de un producto del Observatorio con carácter trimestral muy interesante ya que sintetiza la realidad actual y la evolución de determinados aspectos clave como son:

• precios y costes: precios de oferta, tasaciones, índice de precios de vivienda
• actividad del mercado: oferta (viviendas terminadas, viviendas iniciadas), demanda (transacciones de vivienda)
• financiación (hipotecas formalizadas, financiación pública de vivienda)
• mercado de trabajo (ocupados sector construcción),
• así como otros indicadores

Informe adjudicatarios Etxebide 2013

Nuevo Informe sobre la opinión y el grado de satisfacción de las personas que han accedido a una vivienda protegida y que se sitúa en el marco del Proyecto de Evaluación de las Políticas Públicas.

La edad media de las personas adjudicatarias es de 35 años, cifra que se eleva a 40 años entre la población adjudicataria de vivienda protegida de alquiler, y baja a 34 años entre la población que ha accedido a vivienda protegida en compra.

El 85% de las personas de nacionalidad española ha sido adjudicataria de una vivienda en compra, proporción que se reduce al 29% cuando se trata de personas extranjeras.

Entre las recomendaciones que plantea el estudio se encuentra el actuar sobre la población adjudicataria con dificultades económicas para hacer frente a los pagos de la vivienda, en particular entre las familias de alquiler: un 35% se encuentra en situación de desempleo y un 32% declara tener dificultades para hacer frente a los pagos. Un 17% confirma que ya recibe ayudas económicas públicas para ello.

Nueva ley hipotecaria El mercado de la vivienda en cifras en el primer trimestre 2013 Informe adjudicatarios Etxebide 2013


Enlaces de interésPróximas actividades y publicaciones


  • Informe de Estadística Registral
  • Jornadas "AVS" (acceso a ponencias)
  • Evaluación de las Políticas de Vivienda 2012
  • Taller sobre oportunidades y retos para la política de vivienda en la CAPV
Subir